приложение google play apk

Скачать Приложение google play apk

Приложение google play apk for Android

Изберете приложение. Страницата Инструмент за разглеждане на Android App Bundle съдържа филтър за артефакти горе вдясно, който можете да използвате заедно с трите раздела Подробности, Изтегляния и Dynamic Deliveryза да разгледате различни версии и конфигурации на APK файловете на приложението си на адрес устройства.

Максимален размер Има ограничение за размера на приложенията в Google Play, което е определено въз основа на компресирания размер на APK файла увидеть больше време на изтегляне. След като качите APK файл, Play Console използва gzip, за да прогнозира какъв ще бъде размерът при изтегляне на приложението ви. Поради използваните от Google Play разширени инструменти за компресиране е възможно действителният приложение google play apk при изтегляне на приложението жмите да бъде по-малък от прогнозирания, който виждате в Play Console.

Ако не можете да поддържате всички устройства само с един APK файл, имате възможност да качите няколко APK файла за приложение google play apk приложение, за да обхванете различните конфигурации. Подписване на приложението ви Android изисква всички приложения да са подписани дигитално със сертификат, преди да могат да бъдат инсталирани. За още информация посетете сайта за програмисти под Android. В случай че го загубите, ще трябва да публикувате приложението с ново име на пакета и нов ключ.

Ако се наложи да направите това, трябва също да преустановите рт тв apk на първоначалното приложенье google play apk и да актуализирате описанието му. Изисквания за версиите на APK файловете за Play Console Всички APK файлове имат код на версията https://sophiarugby.com/fotografiya/call-recorder-5-43-11-pro-apk.php файла на манифеста, читать статью нараства с всяка актуализация на приложението ви.

Ако кодът на версията на APK файла ви надвишава тази стойност, Play Console няма да ви позволи да изпратите нов файл. Когато избирате код на версията за APK файла си, не посетить страницу источник, че ще трябва да го увеличавате за всяка актуализация, но пак приложение google play apk по этой ссылке под максимума.

Забележка: За повече информация относно задаването на версиите на APK файловете ви посетете сайта за програмисти под Android. Не забравяйте, че максималната целочислена стойност за Android се различава от изискванията за качване в Play Console. Конфигурирането на приложението ви така, че да бъде насочено към скорошно ниво на API, обезпечава на потребителите значителни подобрения в сигурността и ефективността, като същевременно приложението може да работи под по-стари версии на Android чак до minSdkVersion. Ето и нивата, към които приложенията трябва да са насочени понастоящем и в бъдеще.

Съвет: За технически съвети относно това, как да промените целевото ниво на API за приложението си, вижте ръководството за мигриране. Тя се споделя във всички канали, включително тестовите.

Оставить комментарий
что сейчас приложение google play apk это мне
Натан
Согласен, это замечательное мнение
01.02.2021 в 20:23
приложение google play apk
peobledanthu
Спасибки , кто ищет тот всегда найдет
29.01.2021 в 07:00
приложение google play apk
ilukis
Все, что угодно.
06.02.2021 в 22:58
этом приложение google play apk
Фаина
Да, вы верно сказали
01.02.2021 в 13:33